WORKSHOP ‘HOE BEVEILIG IK ZELF MIJN EIGEN WONING'

Deze workshop is in overleg met gemeenten ontwikkeld door het Beveiligingscentrum te Wageningen.
Het doel van deze workshop is het verhogen van de zelfredzaamheid van de bewoners ter voorkoming van woninginbraak, insluiping, binnendringen en overval. Veel particuliere bewoners zijn goed in staat om zèlf een groot deel of de gehele woning te beveiligen conform (de Richtlijn van het) Politiekeurmerk Veilig Wonen. Probleem is vaak dat men niet weet hoe dat aangepakt moet worden.

Wat kan de bewoner verwachten?


De deelnemers ontvangen voorlichtingsmateriaal en met de uitvoering van de organisatorische en eventuele beveiligingsmaatregelen wordt de kans op inbraak (al direct) aanzienlijk verkleind.
De eerste ervaringen met deze workshop zijn dat bewoners goed op weg geholpen zijn om zelf de veiligheid in en rondom de woning te verbeteren.
Het programma kan naar wens worden aangepast.

Kosten: € 350,- per workshop exclusief BTW en reiskosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Beveiligingscentrum.
Telefoon: 0317-465 567
Email: info@hetbeveiligingscentrum.nl

Het Beveiligingscentrum verzorgt ook voorlichtingsbijeenkomsten. Voor meer informatie, klik hier.

Beveiligingscentrum

K.v.K. nr: 09189861

 

Heeft u een vraag? Neem contact op met de helpdesk van het Beveiligingscentrum.

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 10.00 en tussen 12.00 - 13.00 via nummer 0900-235 75 89 (0,50 cent p.m.).

 

 

Ontwerp en realisatie Inperon