Voorlichting aan bewoners

De politie en de gemeente kunnen het niet alleen: het voorkomen van woningcriminaliteit is een taak van iedereen. Gemeenten willen bewoners stimuleren om zelf aan de slag te gaan met woningbeveiliging. Maar wat is dan de beste manier? In de eerste plaats draait het om bewustwording. Dat kan door bewoners goed te informeren over de mogelijke risico's. Vervolgens toelichten en uitleg geven wat men daar zelf (al direct) aan kan doen. 

Eén van de mogelijkheden is een voorlichtingsbijeenkomst. De invulling van deze bijeenkomsten gebeurt in nauw overleg met de betrokken gemeente waarbij meerdere vormen mogelijk zijn.

Het Beveiligingscentrum heeft in de afgelopen jaren voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd in samenwerking met diverse gemeenten:

 

Bent u benieuwd wat het Beveiligingscentrum voor uw gemeente kan betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Telefoon: 0317-465 567
Email: info@hetbeveiligingscentrum.nl
 

Beveiligingscentrum

K.v.K. nr: 09189861

 

Heeft u een vraag? Neem contact op met de helpdesk van het Beveiligingscentrum.

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 10.00 en tussen 12.00 - 13.00 via nummer 0900-235 75 89 (0,50 cent p.m.).

 

 

Ontwerp en realisatie Inperon