Gemeente

Op basis van onderzoek naar de relatie tussen bebouwde omgeving en criminaliteit zijn er normen ontwikkeld waaraan woningen en omgeving moeten voldoen voor sociale veiligheid en criminaliteits-beheersing. Zo ontstond het Politiekeurmerk Veilig Wonen® voor de nieuwbouw en bestaande bouw. In de nieuwbouw wordt integraal de hele buurt met woningen onder keurmerk gebracht. In de bestaande bouw wordt het in drie delen gedaan; een certificaat voor de woning, voor de gemeenschappelijke ruimten en een voor de openbare ruimte.

Voordelen
Het keurmerk is een zeer succesvol instrument. Daar waar alle partners het toepassen, neemt het inbraakrisico sterk af. Ook andere vormen van criminaliteit zoals fietsendiefstal en vandalisme in de woonomgeving nemen af. Bewoners voelen zich veiliger. Het keurmerk maakt gemeenten aantrekkelijker als vestigingsplaats. Daarnaast leidt gebruik van het keurmerk tot een betere relatie tussen burger en gemeente.

Politiekeurmerk Veilig Wonen® en gemeentebeleid
Steeds meer gemeenten schrijven een integraal veiligheidsplan waarin fysieke, externe en sociale veiligheid samenkomen. Een aantal gemeenten richtte een stuurgroep Integrale veiligheid op. Inmiddels zijn verscheidene gemeenteambtenaren opgeleid tot bouwplanadviseurs/toetsers, waardoor ze kennis van het keurmerk hebben. Woningcorporaties zijn bereid te participeren door hun woning-bestand te beveiligen en in overleg met gemeenten aandacht aan de omgeving te besteden.

Wat is de bedoeling?
Het veiliger en leefbaarder maken van Nederland door het toepassen van het keurmerk. Dit is een grote klus die samen met alle gemeenten in Nederland geklaard kan worden in kader van het integraal veiligheidsbeleid. Naast gemeenten zijn en blijven ook zeker andere partners zoals politie, woningcorporaties en het bedrijfsleven actief.

 

 

Beveiligingscentrum

K.v.K. nr: 09189861

 

Heeft u een vraag? Neem contact op met de helpdesk van het Beveiligingscentrum.

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 10.00 en tussen 12.00 - 13.00 via nummer 0900-235 75 89 (0,50 cent p.m.).

 

 

Ontwerp en realisatie Inperon